London - Winieta - Płatny wjazd do Centrum - Congestion Charge London - Central Zone
O wjeździe i wyjeździe do strefy płatnej informują znaki „C” widoczne na jezdni lub umieszczone przy drodze. Nie ma barier ani punktów pobierania opłat. Wszystko monitorują kamery i system elektroniczny. Najpóźniej trzeba opłacić nasz wjazd do północy następnego dnia. Za opóźnienie dostaniemy mandat.
Pierwsza sprawa. Sprawdź czy Twój adres w ogóle znajduje się w strefie płatnej.
Wciśnij ZONE C SPRAWDŹ
Przed wyjazdem do Londynu wpisujemy post kod miejsca docelowego i już wiemy jak dojechać do niego bez zbędnych, dodatkowych opłat. Podobna sytuacja, gdy zamawamy usługę z kierowcą, który nas zawiezie do Londynu.
Kara za nieopłacenie wjazdu do Centrum Londynu na czas to £130, ale jeżeli zapacimy w przeciągu dwóch tygodni, wówczas zmniejszy się o połowę - £65. Jeżeli mandat nie zostanie opłacony w przeciągu 28 dni, zostanie podwyższony do £195. Wielkości mandatu ulegają zmianie.
Dzienna opłata za wjazd do centrum Londynu - Congestion Charge wynosi £11.50. Opłata pobierana jest za wjazd do strefy C w godzinach od 7:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt państwowych i od 25 grudnia do 1 stycznia włącznie. Fotka z prawej strony - strefa płatna zaznaczona na czerwono. W ramach dziennej opłaty można wjeżdżać do strefy płatnej dowolną ilość razy w ciągu jednego dnia. Płatności można również dokonać przed północą następnego dnia, ale wtedy opłata wynosi już £14. Opłaty również się zmieniają. Aktualną cenę sprawdzisz poniżej.
Tu patrz AKTUALNY CENNIK ZONE C
Motocykle, motorowery i rowery zwolnione są z opłat.
Strona oryginalna Transport for London i dział wpłaty OPŁATA ZONE C LONDON
Uwaga! Przy wypełnianiu formularza wpłaty, należy poprawnie wpisać numer rejestracyjny auta. Za wszelkie pomyłki odpowiedzialny jest właściciel auta.
Uwaga! Zachować numer pokwitowania. Stanowi on dowód dokonania zapłaty. Pokwitowanie płatności kartą kredytową, wyciąg z konta ani rachunek za telefon komórkowy nie zawierają wymaganych informacji, tzn. daty podróży, numeru rejestracyjnego pojazdu i rodzaju wniesionej opłaty i nie będą uznawane jako dowód wpłaty.
Osoby, które często przekraczają płatną strefę mogą zarejestrować się w automatycznym systemie płatności i nie muszą pamiętać o uiszczaniu opłat, ponieważ należność pobierana jest automatycznie. Osoby zarejestrowane korzystają również z odpowiednio obniżonej stawki. Sprawdź w wyżej podanym cenniku.
Opłatę również możemy dokonać telefonicznie pod numerem 0343 222 2222. Informacje na stronie firmowej.
Inne potrzebne informacje - patrz strona główna Transport for London INFO TRANSPORT LONDON
Dla porównania podajemy wcześniejsze opłaty za wjazd do Centrum Londynu:
Febryary 2003 £5
July 2005 £8
January 2011 £10
June 2014 £11.50
- - - - - - - - - Na górnym rysunku linia czerwona pokazuje dokładnie granicę pomiędzy strefą płatną i bezpłatną. ULICE ZAZNACZONE NA BIAŁO SĄ BEZPŁATNE
Artykuł opracowany przez naszą redakcje Peterborough PL UK Ogłoszenia z pomocą www.tfl.gov.uk

Przelewy PL UK