Sentences and phrases on a daily basis

Zdania i zwroty na co dzień

Thank you.

Dziękuję.

You're welcome.

Proszę.

You're very welcome.

Proszę bardzo. Nie ma za co.

Have a nice day.

Życzę miłego dnia.

I'm from Poland.

Jestem z Polski.

I'm Polish.

Jestem Polakiem.

Nice to meet you.

Miło mi cię poznać.

Nice to meet you too.

Mi również.

Pleased to meet you.

Miło mi cię poznać.

Pleased to meet you too.

Mnie również.

There you are.

Proszę (przy podawaniu)

Say it in English.

Powiedz to po angielsku.

Once again, please.

Jeszcze raz, proszę.

Where is your house?

Gdzie jest twój dom?

My house is in Church street.

Mój dom jest przy ulicy Church.

I'm looking for this address: ...

Szukam tego adresu: ...

left / right

w lewo / w prawo

straight on

prosto

far / near

daleko / blisko

Is it far?

Czy to jest daleko?

Is there a restaurant near here?

Czy tu blisko jest jakaś restauracja?

Where is a beach?

Gdzie jest plaża?

Where is it?

Gdzie to jest?

Where am I?

Gdzie ja jestem?

Where are we now?

Gdzie my jesteśmy teraz?

I'm looking for the Polish embassy.

Szukam polskiej ambasady.

Where can I exchange money?

Gdzie mogę wymienić pieniądze?

Where can I rent a car?

Gdzie mogę wynająć samochód?

undegrand / subway / tube

metro

Where can I buy a ticket?

Gdzie mogę kupić bilet?

How much is a ticket to London?

Ile kosztuje bilet do Londynu?

How much is the cheapest ticket to London?

Ile kosztuje najtańszy bilet do Londynu?

I'd like to go to the city centre.

Chciałbym jechać do centrum.

Can you call a taxi?

Możesz wezwać taksówkę?

How much is a taxi to the train station?

Ile kosztuje taxi na dworzec kolejowy?

How much is a taxi to the airport?

Ile kosztuje taxi na lotnisko?

What's the name of this fruit?

Jak się nazywa ten owoc?

What's the name of this street?

Jak się nazywa ta ulica?

What's its name in English?

Jak to się nazywa po angielsku?

What's the name of this thing in English?

Jak się nazywa ta rzecz po angielsku?

What's the name of these things in English?

Jak się nazywają te rzeczy po angielsku?

Can you tell me its name in English?

Czy może mi pan powiedzieć, jak to się nazywa po angielsku?

How much is a kilo of apples?

Ile kosztuje kilo jabłek?

How much are oranges?

Ile kosztują pomarańcze?

Three kilos of oranges, please.

Trzy kilo pomarańczy, proszę.

That's all, thank you.

To wszystko, dziękuję.

How much do I pay?

Ile płacę?

How much does he pay?

Ile on płaci?

He pays thirty pounds.

On płaci 30 funtów.

I'm looking for a clothes shop.

Szukam sklepu z ubraniami.

Where can I buy an umbrella?

Gdzie mogę kupić parasol?

cheap / expensive

tani / drogi

Really?

Naprawdę?

It is very expensive.

To jest bardzo drogie.

I'd like to buy it but it's too expensive.

Chcę to kupić, ale to jest za drogie.

I can pay thirteen pounds.

Mogę zapłacić 13 funtów.

I want to buy this handbag.

Chcę kupić tą torebkę.

I like this sweater in this colour.

Podoba mi się ten sweter w tym kolorze.

I like this colour but I don't like this price.

Podoba mi się ten kolor, ale nie podoba mi się ta cena.

nice / ugly

ładny / brzydki

This dress is better.

Ta sukienka jest lepsza.

A brown trousers belt.

Brązowy pasek do spodni.

Do you have other postcards.

Ma pani inne pocztówki.

Do you have more postcards?

Ma pani więcej pocztówek?

How much is a stamp to Poland?

Ile kosztuje znaczek pocztowy do Polski?

Can I see this bra?

Czy mogę zobaczyć ten biustonosz?

Can I try it on?

Czy mogę go przymierzyć?

I'd like to try on a bra for size.

Chciałabym przymierzyć stanik, żeby sprawdzić, czy to dobry rozmiar.

Can I try on a bra for fit?.

Czy mogę przymierzyć stanik, aby sprawdzić, czy dobrze leży?

Where is a fitting room?

Gdzie jest przymierzalnia?

It is very nice.

To jest bardzo ładne.

I like it.

Lubię to. / To mi się podoba.

That's what I like.

To jest to, co lubię.

I don't like it.

To mi się nie podoba.

Do you have a different comb?

Ma pan inny grzebień?

big / small

duży / mały

big / bigger / the biggest

duży / większy / największy

small / smaller / the smallest

mały / mniejszy / najmniejszy

I want to buy two bracelets, so please lower the price.

Chcę kupić dwie branzoletki, więc proszę obniżyć cenę.

a lower price

mniejsza cena

It is too big.

To jest za duże.

It is too small.

To jest za małe.

I want smaller trousers.

Chcę mniejsze spodnie.

I want a longer trouser belt.

Chcę dłuższy pasek do spodni.

Do you have smaller trousers?

Ma pani mniejsze spodnie?

Do you have bigger trousers?

Ma pan większe spodnie?

How much is this big black umbrella?

Ile kosztuje ten duży, czarny parasol?

cool

chłodny, spokojny, / potocznie: fajny, spoko, super, odjazdowy

I want to buy cool toys for my granddaughters.

Chcę kupić fajne zabawki dla wnuczek.

I'm looking for a shop where I can buy a gold ring / a gold chain / gold earrings.

Szukam sklepu, gdzie mogę kupić złoty pierścionek / złoty łańcuszek / złote kolczyki.

I'm looking for a restaurant where can I eat dinner / breakfast / supper.

Szukam restauracji gdzie mogę zjeść obiad / śniadanie / kolacji.

I want to eat something with meat.

Chcę zjeść coś z mięsem.

I'd like to eat something without meat.

Chciałbym zjeść coś bez mięsa.

Are there dishes with meat / without meat?

Czy są dania z mięsem / bez mięsa?

a stuffed egg

jajko faszerowane

two soft-boiled eggs

dwa jajka na miękko

a hard-boiled egg

jajko na twardo

Four fried eggs with pasta, please.

Cztery sadzone jajka z makaronem, proszę.

Tomato soup with noodles.

Zupa pomidorowa z makaronem.

Scrambled eggs with ham / bacon.

Jajecznica z szynką / bekonem.

I'll make scrambled eggs with six eggs for breakfast.

Zrobię jajecznicę z sześciu jaj na śniadanie.

For me, cold sparkling (carbonated) water with lemon and with ice, please.

Dla mnie, zimną wodę gazowaną z cytryną i z lodem, proszę.

.. and for my wife would you get a still water without ice, please.

a dla mojej żony pan przyniesie wodę niegazowanę bez lodu, proszę.

Scottish lakes are cold and deep.

Szkockie jeziora są zimne i głębokie.

.. and Spanish rivers are warm and shallow.

a hiszpańskie rzeki są ciepłe i płytkie.

It's cold outside.

Na dworze jest zimno. / na zewnątrz

The weather is warm.

Jest ciepło. (pogoda)

I am hot. / I feel hot.

Jest mi gorąco.

This is cold.

To jest zimne.

Is this hot?

Czy to jest gorące?

We want to drink hot coffee.

Chcemy się napić gorącej kawy.

Two hot coffees with hot milk and two teaspoons of sugar.

Dwie gorące kawy z gorącym mlekiem i po dwie małe łyżeczki cukru.

Do you have instant coffee?

Czy ma pan rozpuszczalną kawę?

Can you bring salt and pepper?

Czy może pan przynieść sól i pieprz?

How much is a bottle of red, Spanish wine?

Ile kosztuje butelka czerwonego, hiszpańskiego wina?

Which wine is better?

Które wino jest lepsze?

He is older than I am.

On jest starszy niż ja / ode mnie.

Is it Spanish wine better than this Portuguese?

Czy to hiszpańskie wino jest lepsze od tego portugalskiego.

Which dish can you recommend?

Które danie może pan polecić?

This is delicious.

To jest pyszne.

It was delicious, thank you.

To było pyszne, dziękuję.

Bon appetit ! / Enjoy your meal !

Smacznego !

It was a very good dinner.

To był bardzo dobry obiad.

Excuse me, where can I have breakfast?

Przepraszam, gdzie mogę zjeść śniadanie?

Can I get a green tea without sugar?

Czy mogę dostać zieloną herbatę bez cukru?

Can I get more sugar?

Czy mogę dostać więcej cukru?

I'd like to get more rice.

Chciałabym dostać więcej ryżu.

I need salt and pepper.

Potrzebuję soli i pieprzu.

I'd like to have dinner.

Chciałabym zjeść obiad.

Where can I have a good dinner?

Gdzie mogę zjeść dobry obiad?

How much do I pay?

Ile płacę?

What / who is inside?

Co / kto jest w środku?

My wife and sister-in-law are inside.

Moja żona i bratowa są w środku

Who do you know on the inside?

Kogo tam znasz?

hurry inside

wbiec do środka

spice - spices

przyprawa - przyprawy

The spices are spicy, mild and sweet.

Przyprawy są pikantne, łagodne i słodkie

Is it very spicy?

Czy to jest bardzo ostre?

I can't eat spicy food.

Nie mogę jeść ostrego / pikantnego jedzenia.

Do you have any dessert that is not very sweet?

Czy ma pan jakiś deser, który nie jest bardzo słodki?

Are these oranges sweet?

Czy te pomarańcze są słodkie?

I don't work on Thursdays.

W czwartki nie pracuję.

This evening I'll watch the match.

Dzisiaj wieczorem będę oglądał mecz.

I came from Poland in the morning.

Rano przyjechałem z Polski.

Because they'd have nothing to do in the afternoon.

Ponieważ nie będą mieli co robić po południu.

they'd = they had v thay would

oni mieli v oni będą mieli

When ?

Kiedy ?

come

przyjść, przyjechać

Can I come tomorrow evening?

Czy mogę przyjść jutro wieczorem?

this afternoon

dziś po południu

tomorrow morning

jutro rano

yesterday morning

wczoraj rano

yesterday evening

wczoraj wieczorem

When can I come tomorrow morning?

Czy mogę przyjść jutro rano?

When can I come?

Kiedy mogę przyjść?

Can I come on Thursday?

Czy mogę przyjechać w czwartek?

Can you come tomorrow?

Czy możesz przyjść jutro?

let’s meet the day after tomorrow

spotkajmy się pojutrze

let's = let us

Let us lub jak kto woli let's używamy jeśli chcemy zapronować coś komuś, wyrazić chęć zrobienia czegoś.

Let's go!

Chodźmy!

They don't like us.

Oni nas nie lubią.

They gave it to us.

Oni dali to nam.

They bought us flowers.

Kupili nam kwiaty.

for us

dla nas

with us

z nami

without us

bez nas

People like us.

Ludzie tacy, jak my.

Every single one of us.

Każdy z nas.

some of us

niektórzy z nas

Can you come tomorrow?

Czy możesz przyjść jutro?

Can you come on Monday at eight p.m.?

Czy możesz przyjść w poniedziałek o 8 wieczorem?

Come at eight in the evening.

Przyjdź o ósmej wieczorem.

Can you buy these tickets for this train?

Czy możesz kupić te bilety na ten pociąg?

When can you come to the hotel?

Kiedy możesz przyjść do hotelu?

Can you stay at the hotel till the evening?

Czy możesz zostać w hotelu do wieczora?

till = until

do

valid up until October 2019

ważny do pażdziernik 2019

You have until the end of the month.

Masz czas do końca miesiąca.

from Monday until Saturday

od poniedziałku do soboty

Can you put it off until tomorrow?

Czy możesz odłożyć to do jutra?

will not = won't

nie będzie

won't be ready until next week

nie będzie gotowy do następnego tygodnia

will be ready next week

będzie gotowy w następnym tygodniu

I'm leaving.

Wyjeżdżam, jadę.

You're leaving tomorrow morning.

Ty wyjeżdżasz jutro rano.

Are you leaving tomorrow morning?

Czy ty jutro wyjeżdżasz?

When are you leaving?

Kiedy wyjeżdżasz?

Are you leaving on Thursday?

Czy wyjeżdżasz w czwartek?

I'm leaving on Thursday, too only late in the evening.

Ja też wyjeżdżam w czwartek, tylko późnym wieczorem.

On Saturday afternoon I'm leaving for London.

W sobotę po południu wyjeżdżam do Londynu.

I'm not going to Warsaw.

Nie jadę do Warszawy.

After tomorrow I will be in Madrid.

Pojutrze będę w Madrycie.

Tomorrow evening I'll be at the hotel.

Jutro wieczorem będę w hotelu.

I don't know where I'll be on Monday.

Nie wiem gdzie będę w poniedziałek.

I know that on Friday I'll be here.

Wiem, że w piątek będę tutaj.

won't = will not

nie będę

On Sunday I won't be in London.

W niedzielę nie będę w Londynie.

I'll be there in an hour.

Będę tam za godzinę.

I'm leaving in a week.

Wyjeżdżam za tydzień.

Next week I'm leaving for Spain.

W następnym tygodniu wyjeżdżam do Hiszpanii.

What time are you leaving on Saturday?

O której godzinie wyjeżdżasz w Sobotę?

What time is it now?

Która jest teraz godzina?

It's five o'clock.

Jest 5.

I'll be there tomorrow at eleven a.m.

Będę tam jutro o 11 rano.

Will you be at work tomorrow?

Będziesz jutro w pracy?

What time will you be home tomorrow?

O której godzinie będziesz jutro w domu?

What do you want to eat?

Co chcesz zjeść?

Where do you want to have dinner?

Gdzie chcesz zjeść obiad?

What do you want to buy?

Co chcesz kupić?

When do you want to come?

Kiedy chcesz przyjechać?

I'd like to buy an alarm clock.

Chciałbym kupić budzić.

Do you have my watch in your pocket?

Ma pan mój zegarek w swojej kieszeni?

I don't have a watch. / Not wearing a watch.

Ja nie mam zegarka.

Sorry, I'm not wearing a watch

Sorry, nie noszę / nie mam zegarka.

Please, wake me up tomorrow at five thirty a.m.

Proszę mnie obudzić jutro o 5,30 rano.

I have a lot of time.

Mam dużo czasu.

We spends a lot of money on holidays.

Wydajemy dużo pieniędzy w wakacje.

lots

mnóstwo, dużo więcej

I feel lots better now.

Czuję się teraz dużo lepiej.

I don't have time.

Nie mam czasu.

I have little time.

Mam mało czasu.

It's good to have a good friend.

Dobrze jest mieć dobrego przyjaciela.

It's good to have a mum and dad.

Dobrze jest mieć mamę i tatę.

It's good to have a lot of time and a lot of money.

Dobrze jest mieć dużo czasu i dużo pieniędzy.

My brother will be here on Thursday evening.

Mój brat będzie tutaj w czwartek wieczorem.

Where will your brother be tomorrow morning?

Gdzie twój brat będzie jutro rano?

That was really cool, Dad. Thanks.

To było naprawdę ekstra, tato. Dzięki.

It will be a present for my mum.

To będzie prezent dla mojej mamy.

Will it be a present for your friend?

Czy to będzie prezent dla twojego prtzyjaciela?

What coffee do you like?

Jaką kawę lubisz?

Can I borrow an umbrella for two hours because it's raining?

Czy mogę pożyczyć parasol na 2 godz bo pada?

I'd like to borrow an iron?

Chciałbym pożyczyć żelazko.

Can I get my passport, please?

Czy mogę dostać mój paszport, proszę?

This room is too small.

Ten pokój jest za mały.

.. and that room is too big.

a tamten pokój jest za duży.

and I would like it to be just right.

a ja chciałbym w sam raz, aby był akurat.

Can I see this room?

Czy mogę zobaczyć ten pokój?

I want a room with one big, king size bed

Chciałbym pokój z jednym, dużym, największym łóżkiem

Do you have a bigger bed?

Czy ma pani większe łóżko?

nice

miły, ładny, dobry, fajny, piękny, przyjemny, super

I was nice to your mother.

Byłem miły dla twojej mamy.

But it'd be really nice to go to Venice.

Ale byłoby naprawdę miło pojechać do Wenecji.

it'd = it would v it had

to byłoby v to było

Sounds nice, but I got an early train tomorrow.

Brzmi super, ale mam pociąg wcześnie rano.

I'd like a cheap room.

Chciałbym tani pokój.

This room is too expensive.

Ten pokój jest za drogi.

I need a cheap room for the week.

Potrzebny mi tani pokój na tydzień.

I need a cheap room for two people, with two beds.

Potrzebuję taniego pokoju dla dwóch osób z dwoma łóżkami.

Can you lower the price a bit?

Może pan trochę obniżyć cenę?

lower blood pressure

obniżyć ciśnienie krwi

lower the temperature

obniżyć temperaturę

What is the price for this room, for two nights?

Jaka jest cena tego pokoju, za dwie noce?

I want to take this room, how much is it?

Chcę wziąć ten pokój, ile on kosztuje?

to take a wife / a husband

ożenić się / wyjść za mąż

Take English lessons.

Brać lekcje angielskiego.

Now, take your husband by the hand and take him for a bath.

Teraz, weź swojego męża za rękę i udajcie się wziąć kąpiel.

When I come from work, I will take a shower.

Kiedy przyjdę z pracy, wezmę prysznic.

Honey, take the keys to the car.

Kochanie, weź klucze do samochodu.

Will the price this room be lower for three nights?

Czy cena tego pokoju będzie mniejsza za trzy noce?

lower limit

dolny limit

Lower Saxony

Dolna Saksonia

I think you should lower your voice.

Myślę, że powinieneś obniżyć swój głos.

If I want to buy three kilos of bananas, the price should be lower.

Jeżeli chcę kupić trzy kilo bananów, cena powinna być mniejsza.

Lower the price a bit.

Niech pan trochę obniży cenę.

bit

odrobina, trochę, nieco, kawałek

It's a bit late for me, I get a bit tired.

Troszkę późno jak dla mnie, jestem trochę zmęczona.

A little bit quieter, please.

Troszeczkę ciszej, proszę.

If I buy two watches, the price will be lower?

Jeśli kupię dwa zegarki, to cena będzie niższa?

What will be the price if I buy two watches?

Jaka będzie cena, jeżeli kupię dwa zegarki?

I can pay thirteen pounds on the thirteenth floor.

Mogę zapłacić 13 funtów na 13 piętrze.

I'm sorry, but I will not pay more than thirteen pounds.

Sorry, ale nie zapłacę więcej niż 13 funtów.

I'd like more sugar.

Chciałbym więcej cukru.

How long is the journey?

Jak długa jest podróż?

I want a seat by the window.

Chcę miejsce przy oknie.

Does the bus stop on the way?

Czy autobus staje po drodze?

How many times does the bus stop on the way?

Ile razy autobus staje po drodze?

How long does the train stand on the platform?

Jak długo pociąg stoi na peronie?

What's going on?

Co się dzieje?

Why is this bus standing?

Dlaczego ten autobus stoi?

What time does the bus leave?

O której godzinie autobus odjeżdża?

Have a good trip!

Szczęśliwej podróży!

a campsite.

kemping

Where can I pitch my tent?

Gdzie mogé postawić mój namiot?

Where can I boil water?

Gdzie mogę zagotować wodę?

to boil an egg

ugotować jajko

to boil the kettle

zagotować wodę w czajniku

to go off the boil

przestać się gotować, zwolnić tempo, uspokoić się

I want to eat something hot.

Chcę zjeść coś gorącego.

I want to buy a single ticket to Bristol.

Chcę kupić bilet w jedną stronę do Bristol.

A return ticket to Boston, please.

Poproszę o bilet do Boston i z powrotem.

Please say it again and slowly.

Proszę to powiedzieć jeszcze raz i powoli.

Where is platform number two?

Gdzie jest peron nr 2?

Can I open the window?

Czy mogę otworzyć okno?

Excuse me, I'd like to open the window.

Przepraszam, chciałbym otworzyć okno.

Where can I wash my hands?

Gdzie mogę umyć ręce.

You have nice hands.

Masz ładne ręce.

How much is a sleeping car ticket to Spalding?

Ile kosztuje bilet sypialny do Spalding?

I'm looking for my luggage.

Szukam mojego bagażu.

I want to take my luggage.

Chcę wziąć mój bagaż.

I have to

muszę

Where do I have to change train?

Gdzie muszę zmienić pociąg?

I have to leave now

muszę już iść

you don’t have to / you haven’t got to leave so early

nie musisz tak wcześnie wychodzić

I'd like to leave on Friday.

Chciałbym wyjechać w piątek.

This ticket is for Thursday.

Ten bilet jest na czwartek.

I'll be very grateful.

Będę bardzo wdzięczna.

Can you write it down for me?

Czy może to pani mi zapisać?

Please write down the time that the train leaves.

Proszę napisać, o której godz odjeżdża pociąg.

Please write down my name on the ticket.

Proszę napisać moje nazwisko na tym bilecie.

I'll write it for you.

Napiszę je dla pana.

I'll = I will

będę

English is not difficult.

Angielski nie jest trudny.

I'll write you an e-mail.

Napiszę do ciebie meila.

Is there an Internet cafe near here?

Czy w pobliżu jest jakaś kafejka internetowa?

I'd like to make a phone call.

Chciałbym zatelefonować.

Can I make a phone call to Poland?

Czy mogę zatelefonować do Polski?

I lost my passport.

Zgubiłam paszport.

I'm at the airport now.

Jestem teraz na lotnisku.

I don't want to go back to England.

Nie chcę wracać do Anglii.

The past

Przeszłość

I last saw her a week ago.

Ostatni raz widziałem ją tydzień temu.

ago

.. temu

a week ago

tydzień temu

a month ago

miesiąc temu

a year ago

rok temu

How long ago?

Jak dawno temu?

some time ago / a while ago

jakiś czas temu

long ago

dawno temu

not long ago

niedawno temu

no longer ago than last Sunday

nie dalej jak w ubiegłą niedzielę

When was it?

Kiedy to było?

It was a year ago.

To było rok temu.

It was on Tuesday.

To było we wtorek.

It was difficult.

To było trudne.

It was pretty.

To było śliczne.

I was

you were

he, she, it was

we were

you were

they were

ja byłem

ty bełeś

on, ona, to było

my byliśmy

wy byliście

oni byli

My mum was here on Saturday.

Moja mama była tutaj w sobotę.

I was in London a year ago.

Byłem w Londynie rok temu.

What a child were you?

Jakim ty byłeś dzieckiem.

I was a good child.

Byłem dobrym dzieckiem.

Have you ever been to Ireland?

Byłeś kiedyś w Irlandii?

When were you in Ireland?

Kiedy byłeś w Irlandii?

Were you in Ireland a year ago?

Czy byłeś w Irlandii rok temu?

You were a good friend.

Byłeś dobrym przyjacielem.

While you were in Ireland, I was in England.

Kiedy ty byłeś w Irlandii, ja byłem w Anglii.

While in Spain I visited Barcelona.

Będąc w Hiszpanii zwiedziłem Barcelonę.

I fell asleep while watching TV.

Usnąłem, oglądając telewizję.

He made a sandwich while I phoned.

Zrobił kanapkę, podczas gdy ja rozmawiałem przez telefon.

Sit there while I will speak to Adam

Usiądź tam, a ja porozmawiam z Adamem.

It was a good dinner.

To był dobry obiad.

It was very good.

To było bardzo dobre.

The water melon was sweet.

Arbuz był słodki.

The hotel wasn't expensive.

Hotel nie był drogi.

The hotel was cheap.

Hotel był tani.

The chicken was great.

Kurczak był świetny.

I feel great.

Czuję się świetnie.

You look great.

Świetnie wyglądasz.

This apartment in Valancia was too small for us.

To mieszkanie w Valencji było dla nas za małe.

However, this flat in Barcelona was too big for us.

Natomiast, to mieszkanie w Barcelonie było dla nas za duże.

This hotel in Benalmadena was better than this hotel in Malaga.

Ten hotel w Benalmadena był lepszy niż ten hotel w Malaga.

The train was clean.

Pociąg był czysty.

Was the train clean?

Czy pociąg był czysty?

No, the train wasn't clean.

Nie, pociąg nie był czysty.

I had to write a letter to my son, but I didn't know the address.

Musiałem napisać list do mojego syna, ale nie znałem adresu.

I had to leave Poland.

Musiałem wyjechać z Polski.

She left home at six.

Ona wyszła z domu o 6.

The plane leaves Warsaw for Berlin at nine.

Samolot odlatuje z Warszawy do Berlina o 9.

She’s left that address.

Ona już tam nie mieszka.

I left the road.

Zjechałem z drogi.

What time did you leave them?

O której godzinie rozstałeś się z nimi?

I left her reading a book.

Kiedy wychodziłem, czytała książkę.

I left the car and continued on foot.

Zostawiłem samochód i poszedłem pieszo.

Would you like to leave a message?

Czy chciałby pan zostawić wiadomość?

I left a note for him.

Zostawiłem dla niego wiadomość.

I left him the key on the table at home and slammed the door.

Zostawiłem mu klucz na stole w domu i zatrzasnąłem drzwi.

I had to leave for England.

Musiałem wyjechać do Anglii.

I had to change everything.

Musiałam wszystko zmienić.

It’s even colder today than yesterday.

Dziś jest nawet zimniej niż wczoraj.

The bombs are falling even as I speak.

Bomby spadają nawet w tej chwili , gdy mówię te słowa.

I’ll do it even if it takes me one year.

Zrobię to, nawet jeśli zajmie mi to rok.

I had to wake Mark up, even though he likes to sleep.

Musiałam obudzić Marka, chociaż on lubi spać.

I had to buy souvenirs, even though I have little money.

Musiałąm kupić pamiątki, chociaż mam mało pieniędzy.

I know ghosts are real even though I can't see them.

Wierzę w duchy, pomimo tego , że ich nie widzę.

even though

nawet jeśli, choć, mimo że, nawet jeżeli, pomimo tego, nawet jeśli, nawet gdy, nawet kiedy

I had to live in England, even though I'm Polish.

Musiałem mieszkać w Anglii, chociaż jestem Polakiem.

I had to stay at this hotel, even though it was not clean.

Musiałem zatrzymać się w tym hotelu, chociaż nie był czysty.

I wanted to have dinner.

Chciałem zjeść obiad.

I only wanted to have a good coffee.

Chciałem tylko wypić dobrą kawę.

I wanted scrambled eggs without meat.

Chciałem jajecznicę bez mięsa.

So we're meeting tomorrow, right?

A więc spotkamy się jutro, prawda?

You are right.

Masz rację.

It had to be good.

To musiało być dobre.

Paul had to go to New York.

Paul musiał jechać do Nowego Yorku.

John had to stay at the hotel.

John musiał zostać w hotelu.

Anna had to stay in Poland.

Anna musiała zostać w Polsce.

It's a mistake.

To jest pomyłka.

I never said it was your mistake.

Nigdy nie powiedziałem, że to była twoja pomyłka.

What happened yesterday was a mistake.

To, co stało się wczoraj to był błąd.

It was worst mistake of your life.

To był najgorszy błąd w twoim życiu.

It's the worst place imaginable.

To najgorsze miejsce, jakie można sobie wyobrazić.

the worst book I’ve ever read

najgorsza książka, jaką kiedykolwiek czytałem

Sorry, it was my mistake .

Przepraszam, to był mój błąd .

I don't know exactly how to say it .

Nie wiem dokładnie jak to powiedzieć .

Wanted to think out how to say this.

Zastanawiałam się, jak to powiedzieć.

It was yesterday.

To było wczoraj.

It was last week.

To było w zwszłym tygodniu.

What you did last night was amazing.

To, co zrobiłaś zeszłej nocy, było niesamowite.

This happened last week .

To wydarzyło się w ubiegłym tygodniu .

They moved in together last year .

Wprowadzili się tu razem w zeszłym roku .

< strong>The last one to see her alive.

Ostatnim , który widział ją żywą.

I could do it, but I didn't want to.

Mogłam to zrobić, ale nie chciałam.

I couldn't come at eight p.m. because I was busy.

Nie mogłam przyjechać o 8 wieczorem, bo byłam zajęta.

He could come, but he didn't want.

On mógł przyjść, ale nie chciał.

He couldn't come.

On nie mógł przyjść.

Could Mary come?

Czy Mary mogła przyjechać?

It happened.

Stało się.

What happened?

Co się stało?

What happened on Saturday?

Co się stało w sobotę.

I don't know what happened on Saturday in Poland.

Nie wiem, co się stało w sobotę w Polsce.

It happened last night after you left.

To stało się wczoraj w nocy, zaraz po twoim wyjściu.

I hope nothing bad happened to him.

Mam nadzieję , że nic złego mu się nie stało.

Asking Sentences

Zdania Pytające

When do you want to go to Spain with your husband??

Kiedy chcesz jechać do Hiszpanii z mężem?

When do you want to have dinner in this elegant restaurant?

Kiedy chcesz zjeść obiad w tej eleganckiej restauracji?

When are we going to the shop?

Kiedy idziemy do sklepu?

When do you go shoping?

Kiedy idziesz na zakupy?

When do you want to make a transfer to your son?

Kiedy chcesz zrobić przelew do syna.

When will you wasch the windows in your room?

Kiedy umyjesz okna w swoim pokoju?

Since when are you interested in politics?

Od kiedy interesujesz się tak polityką?

When I was a child, I liked to play football.

Kiedy byłem dzieckiem lubiłem grać w piłkę nożną.

Since when have you been an expert?

Od kiedy to z ciebie taki znawca?

How often do you go to the cinema?

Jak często chodzisz do kina?

How often do you wash your hands?

Jak często myjesz ręce?

How often do you go to Poland?

Jak często jeździsz do Polski?

How often do you come to England?

Jak często przyjeżdżasz do Anglii?

How often do you call your parents?

Jak często dzwonisz do rodziców?

How often do you get money?

Jak często dostajesz pieniądze?

How long have you lived in London?

Jak długo mieszkasz w Londynie.

How long do you want to stay at this hotel?

Jak długo chcesz zostać w tym hotelu?

Who knows how long we'll be here.

Kto wie, jak długo tutaj będziemy.

How long it'll last? = How long it will last?

Jak długo to potrwa?

How long does the train stand at the station?

Jak długo pociąg stoi na stacji?

How long will the train stay at the station?

Jak długo pociąg będzie stał na stacji?

How long the train will be at the station?

Jak długo pociąg będzie na stacji?

Why do you go to Spain so often?

Dlaczego tak często jeździsz do Hiszpanii?

Why do you like to go to Spain?

Dlaczego lubisz jeździć do Hiszpanii?

Grandma, ehy do you have such big eyes?

Babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy?

Why were not we in Pompeii yet?

Dlaczego jeszcze nie byliśmy w Pompejach?

Which one is better?

Który jest lepszy?

We never knew which one was real.

Nigdy nie wiedzieliśmy, która z nich była prawdziwa.

I can't decide which one dress to put on.

Nie mogę się zdecydować, którą sukienkę założyć.

Guess which one of them is your real father.

Zgadnij, który z nich jest twoim ojcem.

Which hair dryer is better?

Która suszarka jest lepsza?

I can't tell you how many times.

Nie mogę ci powiedzieć ile razy.

Haw many pairs of shoes do you have?

Ile par butów masz?

How many things do you have in your handbag?

Ile rzeczy masz w torebce?

How many things does your wife have in her handbag?

Ile rzeczy ma twoja żona w torebce?

How many bottles of coca cola can buy for 10 pounds?

Ile butelek coca coli mogę kupić za 10 funtów?

How many slices of ham will I buy for 1 pound?

Ile plasterków szynki kupię za 1 funta.

How many times have you been to Poland this year?

Ile razy byłeś w Polsce w tym roku?

How long does the flight take?

Ile czasu trwa lot?

How many people live in the world?

How long does the course take?

Jak długo trwa kurs?

How many people live in Spalding?

Ilu ludzi mieszka w Spalding?

How many people live in the world?

Ilu ludzi żyje na świecie?

How many days a year is warm in this country?

Ile dni w roku jest ciepło w tym kraju?

How many inches is one meter?

Ile cali ma jeden metr? (1cm ? 0,394 cala / 1 m ?39,4 cala)

How many feet is one meter?

Ile stóp ma jeden metr? 1m ? 3,8 feet (ft)

How many eggs do you usually eat scrambled eggs with?

Z ilu jajek jesz zazwyczaj jajecznicę?

How many gallons of paint do I need to paint a room of twelve cubic meters.

Ile litrów farby potrzebuję aby pomalować pokój dwanaście metrów sześciennych.

How much is it?

Ile to kosztuje?

How much time do you need to get home?

Ile czasu poptrzebujesz aby przyjechać do domu?

How much sugar do you pour into coffee?

Ile cukru sypiesz do kawy?

They melted your statue into a brick and sunk it into the sea.

Przerobili twój pomnik na cegły i utopili w morzu.

Amanda knew how much you cared about her.

Amanda wiedziała, jak bardzo się pan o nią troszczył.

I know how much it means to you.

Wiem, jak wiele to dla ciebie znaczy.

How much do you drink alcohol?

Jak dużo piszejsz alkoholu?

We don't know how much she saw.

Nie wiemy, jak dużo widziała.

How much am I worth to you, Jackie?

lle dla ciebie znaczę, Jackie?

What do you like to eat for breakfast in the morning?

Co lubisz jeść na śniadanie rano?

What do you want to buy?

Co chcesz kupić?

What are you saying?

Co mówisz?

What are you doing?

Co robisz?

What are you looking for?

Czego szukasz?

What do you want to do?

Co chcesz zrobić?

What do you think about it?

Co o tym myślisz?

What do you want to see?

Co chcesz zobaczyć?

With what? - With everything.

Z czym? - Ze wszystkim.

What awful weather.

Jaka paskudna pogoda.

what do six and four add up to?

ile to sześć dodać cztery?

what for?

po co?, czemu?

what’s that button for?

do czego służy ten guzik?

what about the letter they sent?

a co z przesłanym przez nich listem?

Where do you live?

Gdzie mieszkasz?

What do you like to have supper?

Gdzie lubisz jeść kolację?

Where do you want to stay?

Gdzie chcesz się zatrzymać?

Where can I pay?

Gdzie mogę zapłacić?

Where are you going for your holiday?

Gdzie jedziesz na wakacje?

where are we going from here?

którędy teraz idziemy?

That's not far from where we found Lily.

To niedaleko od miejsca, gdzie znaleźliśmy Lily.

I know, but from where?

Wiem, ale skąd?

And this person came from where?

A ta osoba, skąd się tutaj wzięła?

You're from where?

A ty skąd jesteś?

Questions about the past

Pytania o przeszłość.

When did you come from Poland?

Kiedy przyjechałeś z Polski?

When did you arrive to England?

Kiedy przyjechałeś do Anglii?

When did you pay the rent for the room?

Kiedy zapłaciłeś czynsz za pokój?

When did you change the curtains?

Kiedy zmieniałaś firanki?

When did you write the e-mail?

Kiedy napisałaś meila?

When did you live in Barcelona?

Kiedy mieszkałaś w Barcelonie?

When did you take a bath?

Kiedy się kąpałeś?

When were you last time in Poland?

Kiedy byliście ostatnio w Polsce?

When was the concert of the Queen band in Poland?

Kiedy był koncert zespołu Queen w Polsce?

When did you say that it is ugly?

Dlaczego powiedziałeś, że to jest brzydkie?

Why did you have to wait so long for work?

Dlaczego musiałeś tak długo czekać na pracę?

Why did you come to England?

Dlaczego przyjechałeś do Anglii?

Why did you leave your last job?

Dlaczego odszedłeś z ostatniej pracy?

But ... why did you tell me that she was drunk?

Ale ... dlaczego powiedziałeś mi, że była pijana?

Then why did you tell us to come here first?

Więc dlaczego nam powiedziałeś, żebyśmy tu przyszli?

when he first arrived

zaraz po przyjeździe

first we must decide

najpierw musimy zdecydować

first mix the eggs and sugar

najpierw ukręć jajka z cukrem

from first to last

od początku do końca

Why did you take my money?

Dlaczego wziąłeś moje pieniądze?

Why didn't you take the money?

Dlaczego nie wziąłeś pieniędzy?

Why didn't you read the book?

Dlaczego nie przeczytałeś książki?

Why didn't you throw away the rubbish?

Dlaczego nie wyrzuciłeś śmieci?

How often did you come to United Kingdom?

Jak często przyjeżdżałeś do UK?

How often did you eat fruits when you were in Spain?

Jak często jadłeś owoce, kiedy byłeś w Hiszpanii?

How often did you buy clothes?

Jak często kupowałeś ubrania?

How often did you read the books when you were young?

Jak często czytałaś książki, kiedy byłaś młoda?

How often did you travel last year?

Jak często podróżowaliście w ubiegłym roku?

How often did you visit this flat in Barcelona?

Jak często odwiedzał Pan to mieszkanie w Barcelonie?

How often did my father use your services?

Jak często mój ojciec korzystał z twoich usług?

How often did you go to the dentist?

Jak często chodziłeś do dentysty?

How often did we make or change history?

Jak często tworzyliśmy lub zmienialiśmy historię?

How often did Father Barnett come here?

Jak często Ojciec Barnett tutaj przychodził?

How often did you and Cutler meet?

Jak często Ty i Cutler się spotykaliście?

When he was here, why did he come to you, and how often?

Kiedy tu bywał, dlaczego tu przychodził, i jak często?

And how often do they succeed?

Jak czesto im sie to udaje?

How often did I say not to park here?

Ile razy mówiłem, że tu nie parking?

You didn't come here often?

Nie przychodzisz tu często?

Did she see this Chris often?

Często spotykała się z tym Chrisem?

Why did the rules change so often?

Dlaczego zasady zmieniały się tak często?

How long did you look for a room to rent?

Jak długo szukałeś pokoju do wynajęcia?

How long did you live in Spain?

Jak długo mieszkaliście w Hiszpanii?

How long did the bus stand at the station?

Jak długo autobus stał na dworcu?

How long did you fly to Kanada?

Jak długo leciałeś do Kanady?

How long did it take me to forgive him?

Jak długo zajęło mi wybaczenie mu?

Did your parents have siblings?

Czy twoi rodzice mieli rodzeństwo?

How many sisters and brothers did you have?

Ile miałeś sióstr i braci?

How many books did you write?

Ile książek napisałaś?

... and how many books did you buy in your life?

a ile książek kupiłeś w swoim życiu?

How many gifts did you get?

Ile prezentów dostałeś.

How old were you when you met Darek?

Ile miałeś lat, jak się poznaliście z Darkiem?

How much money did you have when you were eighteen?

Ile miałaś pieniędzy, gdy miałaś 18 lat?

How much beer did you drink in your life?

Ile piwa wypiłeśeś w swoim życiu?

How much time did you need to run a hundred meters when you were young?

Ile czasu potrzebowałeś aby przebiec sto metrów gdy byłeś młody?

So how much did he end up stealing?

Więc ile ostatecznie udało mu się ukraść?

Grandpa, how much did you spend on that?

Ile na to wydałeś, dziadku?

Sven, how much did I borrow from you?

Sven, jak dużo pożyczyłem od ciebie?

David, how much did this house cost?

David, ile kosztował ten dom?

I'm sorry, how much did your mom pay for these pants?

Przepraszam, ile zapłaciła twoja mama za te spodnie?

Which medals did he win?

Jakie medale on zdobył?

Which car did you want to buy?

Który samochód chciałeś kupić?

Which hotel did you live in?

W którym hotelu mieszkałeś?

Which girl did you go to the cinema with?

Z którą dziewczyną chodziłeś do kina?

Which countries have you visited in your life?

Które kraje odwiedziłeś w swoim życiu?

Which places you liked the most?

Które miejsca najbardziej ci się podobały?

Which moments of life do you remember the most?

Które momenty z życia najbardziej pamiętasz?

Which football team was the world's football champion lately?

Która drużyna piłkarska była ostatnio mistrzem świata w piłce nożnej?

Which ring did my wife choose?

Który pierścionek wybrała moja żona?

Where did you go yesterday?

Gdzie pojechałeś wczoraj?

Where did you buy those things?

Gdzie kupiłeś te rzeczy?

Where were you on vacation this summer?

Gdzie byliście na wakacjach w to lato?

Where did you spend New Year's Eve last year?

Gdzie spędziliście Sylwestra w ubiegłym roku?

Where did you get that information?

Skąd masz te informacje?

Where did you take these photos?

Gdzie zrobiliście te zdjęcia?

Where did you get this bike?

Skąd masz ten rower?

Where did you find your purse?

Gdzie znalazłąś swoją torebkę?

Where did you say your parents were from?

Mówiłeś, że skąd pochodzą twoi rodzice?

Where did you say you lived in London?

Gdzie pani mieszkała w Londynie?

What did you do to Tom that he was crying?

Co zrobiłeś Tomkowi, że teraz płacze.

What did you see that night?

Co widziałeś tamtej nocy?

What did you find inside this house?

Co znalazłeś w tym domu domu?

Who did this?

Kto to zrobił?

Who said it?

Kto to powiedział?

Who took my mobile?

Kto wziął moją komórkę?

Who came home?

Kto przyjechał do domu?

A princess who didn't want to get married.

Księżniczka, która nie chciała wyjść za mąż.

Who didn't want to talk?

Kto nie chciał rozmawiać?

How to say " I sleep" in the past tense?

Jak powiedzieć "ja spać" w czasie przeszłym".

The Future

Przyszłość

Tomorrow I will be in London.

Jutro będę w Londynie.

Tomorrow evening I'll be at the hotel.

Jutro wieczorem będę w hotelu.

I do not know where I will be tomorrow evening.

Nie wiem, gdzie będę jutro wieczorem.

I know that on Thursday I'll be here.

Wiem, że w czwartek będę tutaj.

I don't know if I'll be here on Friday.

Nie wiem, czy będę tutaj w piątek.

I won't be in London.

Nie będę w Londynie.

won't be = will not be

nie będę

I won't be able to wait for you.

Nie będę mógł na ciebie czekać.

I think you won't be drinking tonight.

Myślę, że dziś w nocy nie będziesz pił.

in an hour

za godzinę, w ciągu godziny, po godzinie, do godziny

I'll be there in an hour.

Będę tam za godzinę.

The restaurant opens in an hour.

Restaurację otwierają za godzinę.

She'll pick you up in an hour.

Ona odbierze cię za godzinę.

pick up

zabrać, zabierać, odebrać, odbierać

I will pick you up at the airport.

Odbiorę cię z lotniska.

Could you pick me up?

Czy mógłbyś po mnie przyjechać?

in a week

za tydzień, w tydzień, od tygodnia, przez tydzień. w tygodniu

You'd miss him in a week.

Zatęskniłbyś za nim za tydzień.

you'd miss= you would miss

tęskniłbyś

I'll come and see her again in a week.

Przyjadę ją obejrzeć jeszcze raz w ciągu tygodnia.

I'll come in a week.

Przyjadę za tydzień.

I'll come to you in a week.

Przyjadę do ciebie za tydzień

I'll come to Warsaw in a week.

Przyjadę do Warszawy za tydzień.

I will be in Warsaw in a week.

Będę w Warszawie za tydzień.

In a week I'll be in Valencia.

Za tydzień będę w Walencji.

a month

miesiąc

in a month

za miesiąc, w ciągu miesiąca, w miesiąc, od miesiąca, przez miesiąc

And now I have to translate both books in a month.

I teraz muszę przetłumaczyć dwie książki w miesiąc.

The tournament in Rouen is in a month.

Turniej w Rouen jest za miesiąc.

It'll be decided in a month.

Ostateczna decyzja zapadnie w ciągu miesiąca.

A lot can happen in a month.

Dużo się może zdarzyć w ciągu miesiąca.

a year

rok

in a year

za rok, w ciągu roku, w rok, przez cały rok, w tym roku

Things will look better in a year.

Za rok sprawy będą wyglądać lepiej.

You've never earned so much in a year.

Nie zarobisz tyle w ciągu roku.

That's more money than I make in a year.

To więcej pieniędzy niż ja zarabiam w ciągu roku.

Built three casinos in a year.

W ciągu roku zbudował 3 kasyna.

How many times in a year does he visit?

Ile razy w roku Cię odwiedza?

In three years we will know English perfect.

Za trzy lata będziemy znać język angielski perfekt.

Tomorrow I will buy my two favorite books.

Jutro kupię moje dwie ulubione książki.

If I will be in Barcelona I will see the famous Sagrada Familia cathedral.

Jak będę w Barcelonie zobaczę słynną katedrę Sagrada Familia.

I will pay with a card.

Zapłacę kartą.

I will wash my hands because they're dirty.

Umyję ręce, bo są brudne.

I will have a supper.

Zjem kolację.

I will come tomorow evening.

Przyjdę jutro wieczorem.

I will come tomorrow at seven p.m.

Przyjdę jutro o 7 wieczorem.

I will look for another shop.

Poszukam innego sklepu.

Show me, and I will understand.

Pokaż mi, a zrozumiem.

Let's see what I will get from you.

Zobaczmy, co od ciebie dostanę.

I will go to California for holidays in half a year.

Za pół roku pojadę do Kaliforni na wczasy.

I will go with you, if I may.

Pójdę z tobą, jeśli pozwolisz.

I did not say that I will go with you.

Nie powiedziałem, że pójdę z tobą.

Sam and I will go after him.

Sam i ja pojedziemy za nim.

Today I will go early as I had some work.

Dzisiaj wyjdę wcześniej, bo mam coś do załatwienia.

If you go, I will go too.

Jeśli idziesz, to ja te idę.

I won't go to the cinema.

Nie pójdę do kina.

won't = will not

"nie będę"

This year I won't get present from Santa Claus.

W tym roku nie dostanę prezentu od Świętego Mikołaja.

I won't buy this shirt because it is too expensive.

Nie kupię tej koszuli, bo jest za droga.

I won't see the Atlantic Ocean because I live by the Baltic Sea

Nie zobaczę Oceanu Atlantyckiego, bo mieszkam nad Morzem Bałtyckim.

I look, but I do not see this ship.

Patrzę, ale nie widzę tego statku.

You will look and you will not see anything as usual.

Będziesz patrzył, a i tak nic nie zobaczysz jak zwykle.

The test won't be difficult.

Test nie będzie trudny.

Attention !!!

Uwaga: w pytaniach z "will" nie używamy do, does, did

take

wziąć, zabrać, zająć, podjąć, przyjąć, brać

Thanks for seeing me, I won't take much of your time.

Dziękuję za spotkanie, nie zabiorę dużo czasu.

Obviously, I won't take the job.

Oczywiście, nie przyjmę tej posady.

You need to tell your friend that I won't take any money.

Przekaż przyjaciółce, że nie przyjmę pieniędzy.

I won't take up any more of your time.

Nie będę zabierać panu dłużej czasu.

I'll be there in a week.

Będę tam za tydzień

I won't leave in a week.

Nie wyjadę za tydzień.

In a week I will leave for Poland.

Za tydzień wyjadę do Polski.

I think in a week I won't leave for Poland.

Myślę, że za tydzień nie wyjadę do Polski.

I think I will leave for England in a week.

Myślę, że za tydzień wyjadę do Anglii.

Questions about The Future

Pytania o przyszłość.

When will we go to the theatre?

Kiedy pójdziemy do teatru?

Will we go to the cinema next Saturday?

Czy pójdziemy w następną Sobotę do kina?

What will you do tonight?

Co bedziesz robić dzisiaj wieczorem?

We will go shoping in the evening, buy something to eat.

Pojdziemy wieczorem do sklepu zrobić zakupy, kupić coś do jedzenia.

I'll write an e-mail to this hotel because I want to book a room.

Napiszę meila do tego hotelu, bo chcę zarezerwować pokój.

For which day do you want to book the room?

Na jaki dzień chcesz zarezerwować pokój?

I'll book a room for Tuesday.

Zarezerwuję pokój na wtorek.

Will you buy this book?

Kupisz tą książkę?

Do you want to buy this book?

Chcesz kupić tą książkę?

Which book will you buy?

Którą książkę kupisz?

Which book will you buy for me?

Którą książkę mi kupisz?

I'll buy this book and give to my friend.

Kupię tą książkę i dam ją mojemu przyjacielowi.

When will I get my scrabled eggs?

Kiedy dostanę jajecznicę?

What time will the bus arrive?

O której godzinie przyjedzie autobus?

What time will the bus leave for Birmingham?

O której godzinie będzie odjeżdżał autobus do Birmingham?

Which platform will the train to Stansted leave from?

Z którego peronu odjeżdża pociąg do Stansted?

Where's the boat leave from?

Skąd odpływa łódź?

Where will the boat leave from?

Skąd będzie odpływać łódź?

Where will the ferry to London leave from?

Skąd będzie odpływać prom do Londynu?

Who will pay us for lost time?

Kto zapłaci nam za stracony czas?

Who will pay for these shoes?

Kto zapłaci za te buty?

How long will you stay at this hotel?

Jak długo zostaniesz w tym hotelu?

How long will you be in this hotel yet?

Jak długo będziesz w tym hotelu jeszcze?

Ilow often will you come home?

Jak często będziesz przyjeżdżał do domu?

Who will wake me up in the morning?

Kto mnie rano obudzi?

Who can wake me up tomorrow morning?

Kto może mnie obudzić jutro z rana?

I'll wake you up at seven a.m.

Obudzę cię o 7 rano.

I'll see what I can do.

Zobaczę, co mogę zrobić.

How long will the train stand at this station?

Jak długo pociąg będzie stał na tej stacji?

Where will this train stop?

Gdzie ten pociąg się zatrzyma?

At wich stations will this train stop?

Na których stacjach ten pociąg będzie się zatrzymywał?

What time will it arrive in Cracow?

O której godzinie przyjedzie do Krakowa?

Where will you be the day after tomorrow?

Gdzie będziesz pojutrze?

I'll buy tickets and come to you.

Kupię bilety i przyjadę do ciebie.

I'll take a shower and go down to the restaurant.

Wezmę prysznic i zejdę do restauracji.

What time will you come to me?

O której godzinie przyjdziesz do mnie?

I'll come in the evening, mayby at eight.

Przyjdę wieczorem, może o 8.

What will you eat?

Co zjesz?

What do you want to eat?

Co chcesz zjeść?

What would you like to eat?

Co chciałbyś zjeść?

Where will you be tomorrow afternoon?

Gdzie będziesz jutro po południu?

I think I'll be at home.

Myślę, że będę w domu.

Where will you go for the holiday?

Gdzie pojedziesz na wakacje?

I'll go to the seaside or to the mountains.

Pojadę nad morze, albo w góry.

Do you like it?

Czy to ci się podoba?

Will you like it?

Czy to ci się spodoba?

Will he like it?

Czy to się jemu spodoba?

Will my mather like it?

Czy to się spodoba mojej mamie?

Will my sister like this bag?

Czy ta torba spodoba się mojej siostrze?

I don't think so.

Myślę, że nie. / Chyba nie.

She won't like this colour.

Nie spodoba jej się ten kolor.

Przelewy PL UK