Infinitive

Bezokolicznik

Past Tense

2 forma

Past Participle

3 forma

Po Polsku

Bezokolicznik

abide
abode/abided
abode/abided
wytrzymywać
arise
arose
arisen
powstawać
awake
awoke
awoken
przebudzić się, budzić
baa
baaed/baa'd
baaed/baa'd
beczeć
babysit
babysat
babysat
opiekować się dzieckiem
be
was, were
been
być
bear
bore
born
nosić, znosić, rodzić
beat
beat
beaten
bić
become
became
become
stawać się
befall
befell
befallen
przytrafiać się
beget
begot
begotten
wywoływać efekt
begin
began
begun
zaczynać
behold
beheld
beheld
ujrzeć
bend
bent
bent
zginać
bereave
bereaved/bereaft
bereaved/bereaft
pozbawiać
beseech
besought/beseeched
besought/beseeched
błagać
beset
beset
beset
osadzać, osaczać
bet
bet
bet
zakładać się
betake
betook
betaken
udać się gdzieś, powierzyć
bid
bade
bidden
rozkazywać
bid
bid
bid
licytować
bind
bound
bound
wiązać
bite
bit
bitten
gryźć
bleed
bled
bled
krwawić
blow
blew
blown
dmuchać
breastfeed
breastfed
breastfed
karmić piersią
break
broke
broken
złamać, zepsuć
breed
bred
bred
hodować
bring
brought
brought
przynosić
broadcast
broadcast
broadcast
emitować
browbeat
browbeat
browbeaten
zastraszać
build
built
built
budować
burn
burnt/burned
burnt/burned
palić, spalić
burst
burst
burst
eksplodować
buy
bought
bought
kupować
can
could
been able
móc
cast
cast
cast
rzucać, odlewać
catch
caught
caught
łapać
chide
chid
chidden
besztać
choose
chose
chosen
wybierać
cleave
cleaved/cleft/clove
cleaved/cleft
łupać
cling
clung
clung
przywierać
come
came
come
przychodzić
cost
cost
cost
kosztować
creep
crept
crept
skradać się
crow
crew
crowed
piać
cut
cut
cut
ciąć
deal
dealt
dealt
rozdawać, współpracować
dig
dug
dug
wykopywać
dive
dived/dove
dived
nurkować
do
did
done
robić
draw
drew
drawn
rysować
dream
dreamt/dreamed
dreamt/dreamed
śnić, marzyć
drink
drank
drunk
pić
drive
drove
driven
jeździć
dwell
dwelt/dwelled
dwelt/dwelled
mieszkać
eat
ate
eaten
jeść
fall
fell
fallen
upadać, spaść
feed
fed
fed
karmić
feel
felt
felt
czuć
fight
fought
fought
bić, walczyć
find
found
found
znajdować
fit
fit/fitted
fit/fitted
pasować
flee
fled
fled
uciekać
fling
flung
flung
ciskać
floodlight
floodlit
floodlit
iluminować
fly
flew
flown
latać
forbear
forbore
forborne
odstępować
forbid
forbade
forbidden
zabraniać
forecast
forecast/forecasted
forecast/forecasted
prognozować
foresee
foresaw
foreseen
przewidywać
foretell
foretold
foretold
przepowiadać
forget
forgot
forgotten
zapominać
forgive
forgave
forgiven
przebaczać
forgo
forwent
forgone
zrzekać się
forsake
forsook
forsaken
porzucać
forswear
forswore
forsworn
rezygnować
freeze
froze
frozen
zamrażać, zamarzać
gainsay
gainsaid
gainsaid
wypierać się
get
got
got
dostawać
give
gave
given
dawać
go
went
gone
iść
grind
ground
ground
mielić
grow
grew
grown
rosnąć
hamstring
hamstrung
hamstrung
podcinać ścięgno
hang
hung/hanged
hung/hunged
wieszać
have
had
had
mieć
hear
heard
heard
słyszeć
heave
heaved/hove
heaved/hove
podnosić
hew
hewed
hewed/hewn
rąbać
hide
hid
hidden / hid
chować
hit
hit
hit
uderzać
hold
held
held
trzymać
hurt
hurt
hurt
ranić
inlay
inlaid
inlaid
inkrustować
input
input / inputted
input / inputted
wprowadzać dane
inset
inset
inset
wklejać, wstawiać
interweave
interwove
interwoven
przeplatać
keep
kept
kept
przechowywać, trzymać
kneel
knelt
knelt
klęczeć
knit
knitted / knit
knitted / knit
robić na drutach
know
knew
known
wiedzieć
lay
laid
laid
kłaść
lead
led
led
prowadzić (zebranie)
lean
leaned / leant
leaned / leant
pochylać się
leap
leapt / leaped
leapt / leaped
wzbijać się
learn
learnt / learned
learnt / learned
uczyć się
leave
left
left
wychodzić, zostawiać
lend
lent
lent
pożyczać
let
let
let
pozwalać
lie
lay
lain
leżeć
light
lit / lighted
lit / lighted
zapalać
lose
lost
lost
tracić
make
made
made
tworzyć
mean
meant
meant
znaczyć
meet
met
met
spotykać
melt
melted /molt
melted / molten
topnieć
miscast
miscast
miscast
źle obsadzić rolę
mishear
misheard
misheard
przesłyszeć się
mishit
mishit
mishit
źle uderzać piłkę
mislay
mislaid
mislaid
zawieruszać się
mislead
misled
misled
mylić
misread
misread
misread
błędnie odczytywać
misspell
misspelled / misspelt
misspelled / misspelt
błędnie zapisywać
misspend
misspent
misspent
mamować
mistake
mistook
mistaken
mylić się
misunderstand
misunderstood
misunderstood
źle rozumieć
mow
mowed
mown / mowed
kosić
offset
offset
offset
wyrównywać
outbid
outbid
outbid
przelicytować
outdo
outdid
outdone
przewyższać
outfight
outfought
outfought
zwyciężać
outgrow
outgrew
outgrown
wyrastać, przerastać
output
output
output
produkować, wysyłać dane
outrun
outran
outrun
wyprzedzać
outsell
outsold
outsold
wyprzedzać w sprzedaży
outshine
outshone
outshone
przyćmiewać
overbear
overbore
overborn
dominować
overcome
overcame
overcome
przezwyciężać
overdo
overdid
overdone
przesadzać
overdraw
overdrew
overdrawn
zadłużać się
overeat
overate
overeaten
przejadać się
overfly
overflew
overflown
przelatywać nad
overhang
overhung
overhung
zwisać
overhear
overheard
overheard
podsłuchiwać
overlay
overlaid
overlaid
nakłądać, powlekać
overpay
overpaid
overpaid
przepłacać
override
overrode
overridden
stratować
overrun
overran
overrun
najeżdżać
oversee
oversaw
overseen
nadzorować
overshoot
overshot
overshot
przestrzeliwać
oversleep
overslept
overslept
zaspać
overspend
overspent
overspent
przepłacać
overtake
overtook
overtaken
wyprzedzać, doganiać
overthrow
overthrew
overthrown
przewracać
overwrite
overwrote
overwritten
nadpisywać
partake
partook
partaken
spożywać, uczestniczyć
pay
paid
paid
płacić
plead
pleaded
pleaded
błagać
preset
preset
preset
nastawiać
proofread
proofread
proofread
czytać korektę
prove
proved
proved
udowadniać
put
put
put
kłaść, stawiać
quit
quit / quitted
quit / quitted
opuszczać
read (ri:d)
read (red)
read (red)
czytać
rebuild
rebuilt
rebuilt
odbudowywać, przebudowywać
recast
recast
recast
przekształcać
redo
redid
redone
przerabiać
redraw
redrew
redrawn
przerysowywać
rehear
reheard
reheard
ponownie rozpatrywać
remake
remade
remade
przerobić
rend
rent
rent
rozdzierać
rerun
reran
rerun
ponownie odtwarzać (biec)
resell
resold
resold
odsprzedawać
reset
reset
reset
resetować
resit
resat
resat
ponownie podchodzić do egzaminu
retake
retook
retaken
ponownie nakręcać (wziąć)
retell
retold
retold
ponownie coś mówić
rethink
rethought
rethought
przemyśleć
rewind
rewound
rewound
przewijać
rewrite
rewrote
rewritten
przepisywać
rid
rid
rid
uwalniać
ride
rode
ridden
jeździć na
ring
rang
rung
dzwonić
rise
rose
risen
rosnąć, powstawać
run
ran
run
biegać, jeździć
saw
sawed
sawn
piłować
say
said
said
mówić, powiedzieć
see
saw
seen
widzieć
seek
sought
sought
szukać
sell
sold
sold
sprzedawać
send
sent
sent
wysyłać
set
set
set
ustawiać
sew
sewed
sewn / sewed
szyć
shave
shaved
shaved / shaven
golić się
shake
shook
shaken
potrząsać
shear
sheared
shorn / sheared
strzyc
shed
shed
shed
zrzucać
shine
shone / shined
shone / shined
błyszczeć
shit
shit / shat / shitted
shit / shat / shitted
srać
shoe
shod
shod
pokryć np. srebrem
shoot
shot
shot
strzelać
show
showed
shown
pokazywać
shrink
shrank / shrunk
shrunk
kurczyć się
shut
shut
shut
zamykać
simulcast
simulcast
simulcast
transmitować (jednocześnie)
sing
sang
sung
śpiewać
sink
sank / sunk
sunk / sunken
tonąć
sit
sat
sat
siedzieć
slay
slew
slain
zabijać
sleep
slept
slept
spać
slide
slid
slid
poślizgnąć się
sling
slung
slung
ciskać
slink
slunk
slunk
poronić
slit
slit
slit
podrzynać
smell
smelled / smelt
smelled / smelt
wąchać, pachnieć
smite
smote
smitten
uderzać
sow
sowed
sown / sowed
siać
speak
spoke
spoken
mówić
speed
speeded / sped
speeded / sped
pędzić
spell
spelt
spelt
literować
spend
spent
spent
wydawać, spędzać
spill
spilled / spilt
spilled / spilt
rozlewać
spin
spun
spun
obracać
spit
spat
spat
pluć
split
split
split
rozczepiać
spoil
spoiled / spoilt
spoiled / spoilt
psuć
spotlight
spotlit / spotlighted
spotlit / spotlighted
oświetlać reflektorem
spread
spread
spread
rozprzestrzeniać (się)
spring
sprang
sprung
skakać
stand
stood
stood
stać, znosić, wytrzymywać
stave
staved / stove
staved / stove
uszkadzać
steal
stole
stolen
kraść
stick
stuck
stuck
nabijać
sting
stung
stung
żądlić
stink
stank /stunk
stunk
śmierdzieć
strew
strewed
strewed / strewn
rozsypywać
stride
strode
stridden
przekraczać
strike
struck
struck
strajkować
string
strung
strung
naciągać
strive
strove / strived
striven / strived
usiłować
sublet
sublet
sublet
podnajmować
swear
swore
sworn
przysięgać, klnąć
sweep
swept
swept
zamiatać
swell
swelled
swollen / swelled
puchnąć
swim
swam
swum
pływać
swing
swung
swung
kołysać się
take
took
taken
wziąć, złapać
teach
taught
taught
nauczać
tear
tore
torn
rozrywać
telecast
telecast
telekast
transmitować
tell
told
told
powiedzieć
think
thought
thought
myśleć
throw
threw
thrown
rzucać
thrust
thrust
thrust
pchać
tread
trod
trodden / trod
stąpać
typecast
typecast
typecast
grać ciągle podobną rolę
unbend
unbent
unbent
rozprostowywać
underbid
underbid
underbid
oferować po niższej cenie
undercut
undercut
undercut
sprzedawać po niższej cenie
undergo
underwent
undergone
przechodzić
underlie
underlay
underlain
leżeć u podstaw
underpay
underpaid
underpaid
za mało płacić
undersell
undersold
undersold
sprzedawać taniej
understand
understood
understood
rozumieć
undertake
undertook
undertaken
zobowiązywać się
underwrite
underwrote
underwritten
ręczyć
undo
undid
undone
anulować
unfreeze
unfroze
unfrozen
rozmrażać
unwind
unwound
unwound
rozwijać
uphold
upheld
upheld
podtrzymywać
upset
upset
upset
martwić się
wake
woke
woken
budzić
waylay
waylaid
waylaid
napadać
wear
wore
worn
nosić (ubranie)
weave
wove / weaved
woven / weaved
tkać
wed
wedded / wed
wedded / wed
brać ślub
weep
wept
wept
płakać
wet
wet / wetted
wet / wetted
zwilżać
win
won
won
wygrywać
wind
wound
wound
nawijać
withdraw
withdrew
withdrawn
wycofywać się
withhold
withheld
withheld
wstrzymywać
withstand
withstood
withstood
stawiać opór
wring
wrung
wrung
wyżymać
write
wrote
written
pisać

Przelewy PL UK