Skąd pochodzisz?

1. Where do you come from?

Cześć.

A: Hello.

Cześć.

B: Hello.

Jak się masz?

A: How are you?

Dobrze, dziękuję. A ty?

B: I'm fine. Thank you. And you?

Dobrze. Dziękuję. Skąd jesteś?

A: I'm fine. Thank you. Where are you from?

Jestem z Anglii.

B: I come from England.

Ty jesteś z Anglii? Lubisz MU?

A: You come from England?

Do you like Manchester United?

Nie lubię piłki nożnej.

B: I don't like football.

Nie lubisz piłki, rozumiem.
Dlaczego tu przyszłaś?

A: You don't like football. I see.

Why did you come here?

Przyjechałam na wakacje.

B:I came for vacation.

Przyjechałaś na wakacje?
Dobrze się bawisz?

A: You came for vacation?

Are you having fun?

Tak. Mam wspaniały czas. (Bawię się świetnie.)

B: Yes. I'm having a great time.

great - wielki, świetny, wspaniały, dobry, super, ogromny, duży, doskonały

Co tu lubisz najbardziej?

A: What do you like the best about here?

the best about here - najbardziej w tym miejscy, w tutaj

Co ja lubię najbardziej?
Cóż, ludzie są bardzo mili.

B: What do I like the best?

Well, the people are very kind.

Tak. Ludzie tutaj są bardzo mili.
Lubisz jedzenie?

A: Yes. The people here are kind.

Do you like the food?

kind -miły, uprzejmy, dobry (też: rodzaj, typ, gatunek)

Tak. Jedzenie jest wspaniałe.

B:Yes. The food is great.

Czy jedzenie jest dla ciebie zbyt ostre?

A: Is the food too spicy for you?

Nie. Uwielbiam pikantne jedzenie.
Mogę codziennie jeść pikantne jedzenie.

B: No. I love spicy food.

I can eat spicy food everyday.

Jak długo jeszcze tu zostaniesz?

A: How much longer will you stay here?

how much longer - jak długo jeszcze, ile jeszcze, ile czasu, ile to jeszcze potrwa, jak dużo dłużej

Będę jeszcze 2 dni

B: I will stay 2 more days.

Oh. Potem wracasz do domu?

A: Oh. Then you will go home?

Tak. Potem jadę do domu.

B: Yes. Then I will go home.

Gdzie pracujesz?

A: Where do you work?

Pracuję dla dużej firmy.

B: I work for a big company.

Dla jakiej firmy pracujesz?

A: What kind of company do you work for?

what kind of - dla jakiej, jakiego rodzaju, jakiego typu, có to za, o jakiej

Pracuję w firmie importującej.
A jak u ciebie?

B: I work for an import company.

And what about you?

Pracuję w banku.

A: I work at the bank.

Jesteś kasjerem?

B: Are you a bank teller?

Nie. Jestem właścicielem.

A: No. I’m the owner.

Jak było na wakacjach?

2. How was your vacation?

Hej. Jak było na wakacjach?

A: Hey. How was your vacation?

Było bardzo fajnie.

B: It was very fun.

Gdzie pojechałaś?

A: Where did you go?

Pojechałam na plażę.

B: I went to the beach.

Kto pojechał z tobą?

A: Who did you go with?

Pojechałam z tatą, mamą i starszą siostrą.

B: I went with my father, mother and older sister.

Macie dom na plaży?

A: Do you have house at the beach?

Nie. Zatrzymaliśmy się w hotelu.

B: No. We stayed at a hotel.

W którym hotelu zatrzymaliście się?

A: Which hotel did you stay at?

Nazywa się Imperial.

B: It’s call the Imperial.

Zatrzymywaliście się tam wcześniej?

A: Have you stayed there before?

Tak. Jeździmy tam od lat.

B: Yes. We’ve been going there for years.

To musi być bardzo miłe.

A: It’s must be very nice.

Tak. On jest bardzo ładny i nie za drogi.

B: Yes. It’s very nice and not too expensive.

not too - niezbyt, nie za, nie zbyt, nie jest zbyt

Czy bawiłaś się w wodzie?

A: Did you play in the water?

Tak. Chodziłam pływać i wiosłowałam na bananowej łodzi.

B: Yes. I went swimming and rowed the banana boat.

A co u twojej starszej siostry?

A: How about your older sister?

Ona nie lubi wody.
Ona lubi siedzieć na plaży i czytać książkę.

B: She does not like the water.

She likes to sit on the beach and read a book.

Co twoja mama i tata lubią robić?

A: What do your mother and father like to do?

Oni lubią jeść w restauracji.

B: They like to eat in the restaurant.

Jak długie były twoje wakacje?

A: How long was your vacation?

3 lub 4 dni.

B: Three or four days.

Pojedziecie tam znowu w przyszłym roku?

A: Will you go there again next year?

Oczywiście.

B: Of course.

Pamiętasz mnie?

3.Do you remember me?

Hej. Czy to Bill?

A: Hey. Is that Bill?

Tak.

B: Yeah.

Czy pamiętasz mnie ze szkoły?

A: Do you remember me? From school.

Przykro mi. Nie pamiętam ciebie.
Studiowaliśmy razem?

B: I’m sorry. I don’t remember you.

Did we study together?

Tak. Mieszkaliśmy też w tym samym akademiku.

A: Yes. And we lived in the same dorm, too.

Naprawdę? Na którym piętrze mieszkałaś?

B: Really? What floor did you live on?

Ja mieszkałam na 9 piętrze.
A ty mieszkałeś na 7.

A: I lived on the 9th floor.

You lived on the 7th floor.

To prawda.
Skąd wiedziałaś?

B: That’s right.

How did you know?

how - jak, jakie, jaki, ile, skąd, może, dlaczego

Widywałam ciebie czasami w windzie.

A: I would see you in the elevator sometimes.

Przykro mi, nie pamiętam cię.

B: I’m sorry I don’t remember you.

W porządku.
To było kilka lat temu.

A:It’s alright.

It was several years ago.

Więc, w każdym razie. Miło mi cię znowu poznać...

B: Well, anyway. It’s nice to meet you again…

Monika.

A: Monica.

Monika Sales, tak?

B: Monica Sales, Right?

Tak, patrz ... więc mnie pamiętasz.

A: Yes, see.. so you do remember me.

Ok, więc gdzie mieszkasz teraz?

B: Ok.So where do you live now?

Mieszkam w mieszkaniu.

A: I live in an apartment.

Mieszkasz z rodzicami?

B: Do you live with your parents?

Nie. Moi rodzice przeprowadzili się na wieś.

A: No. My parents moved to the country.

Oh. Oni muszą być tam bardzo szczęśliwi.

B: Oh. They must be very happy there.

Tak. Oni cieszyli się z tego bardzo.

A: Yes. They enjoyed it very much.

Więc mieszkasz sama?

B:So do you live alone?

Nie. Dzielę mieszkanie ze starym przyjacielem.

A: No. I share the apartment with an old friend.

Naprawdę? Przyjacielem? Czy to twój chłopak?

B: Really? A friend? Is it a boyfriend?

Nie, to stara przyjaciółka ze szkoły.
Znamy się od wielu lat.
A co u ciebie Bil? Gdzie mieszkasz?

A: No, she’s an old friend from school.

We’ve known each other for many years.

How about you Bill? Where do you live?

each - każda, każdy / other - inny, drugi / each other - nawzajem

Oh, wynajmuję mieszkanie. Jestem sam.

B: Oh, I rent an apartment. I am by myself.

by myself - sam, samotn ie, samodzielnie, osobicie

Czy podoba ci się tam?

A:Do you like it there?

Tak. Ale to jest trochę hałaśliwe.

B:Yeah. But it’s kind of noisy.

kind of - trochę, całkiem, tak jakby

Może powinieneś naskarżyć na sąsiadów.

A: Oh. Maybe you should complain with your neighbors.

To ja robię ten hałas.

B: I’m the one who makes the noise.

the one - tym jedynym / ten, który / tą, której / pierwszy /

Co chcesz robić po studiach.

4. What do you want to do after you graduate?

Studiujesz?

A: Do you study?

Tak. Studiuję na uniwersytecie.

B: Yes. I study at the university.

Jaki przedmiot studiujesz?

A: What subject do you study?

Studiuję marketing.

B: I’m study marketing.

Kiedy skończysz studia?

A: When will you graduate?

Otrzymam dyplom w następnym semestrze.

B: I will graduate next semester.

graduate - skończyć szkołę, otrzymać dyplom, zdać, absolwent, studia, dyplom

Czy będziesz kontynuować studia na magistra?

A: Will you continue to study your master’s degree?

master - magister, mistrz, panicz, pan / degree - stopień, poziom, dyplom

Nie, jeszcze nie.

B: No. Not yet.

Co będziesz robić po studiach?

A:What will you do after you graduate?

Nie jestem jeszcze pewna. To zależy.

B: I’m not sure yet. It depends.

depend - polegać, liczyć, być zależnym

Zależy od czego?

A: Depends on what?

To zależy od, jakie rodzaje ofert pracy otrzymam.

B: It depends on what kinds of job offers I get.

Co masz na myśli?

A: What do you mean?

jak to, co to znaczy, co to ma znaczyć, o co ci chodzi, o czym ty mówisz, co rozumiesz przez, co chcesz przez to powiedzieć

Cóż, jeśli dostanę pracę, która stanowi okazję, to wezmę ją.

B: Well, if I get a job that provides opportunity. I will take it.

provide - zapewnić, umożliwić, stanowić, dostarczyć, oferować
opportunity - okazja, możliwość, szansa, sposobność
provides an opportunity - daje możliwość, daje szanse, zapewnia możliwość, stanowi okazję, jest okazją, stwarza okazję
that - ten, że, który, taki, tak, co, aby, iż, by, żeby, właśnie, czy, właśnie

Do jakich innych prac składałaś aplikację?

A: What other jobs have you applied for?

apply - stosować, złożyć podanie, aplikować, zastosować

Zrobiłam wiele aplikacji do wszystkich rodzajów firm.

B: I’ve made many applications to all kinds of companies.

Do jakich rodzajów firm złożyłaś aplikacje?

A: What kinds of companies did you apply to?

Hotele, fabryki, firmy handlowe.

B: Hotels, factories, import companies.

A co jeśli dostaniesz pracę daleko od domu?

A: What if you get a job far away from home?

what if - a jeśli, a co jeśli, a jak, a gdyby, a może, a jeżeli, co jeżeli, co by było gdyby, co będzie jak

Wolałabym raczej pozostać blisko mojej rodziny.

B: I would rather stay close to my family.

close - blisko, bliżej, niedaleko, najbliżej, ściśle, tuż *** też: zamknąć, zamykać, zamknięty

Co zrobisz, gdybyś nie mogła znaleźć pracy?

A: What will you do if you cannot find a job?

if - gdybym, gdybyś, skoro, jakbyś, jeśli, jeśliby

Nie mogę znaleźć pracy. Zostanę w szkole i uczę się na magistra.

B: I cannot find a job. I will stay in school and study for a master’s degree.

Stopień magistra, na jakim wydziale?

A: A master’s degree in what faculty?

Nie jestem jeszcze pewna.
Muszę o tym pomyśleć.

B: I’m not sure yet.

I have to think about it.

have to - muszę

12. The First Time to Meet

Pierwszy raz na spotkaniu

A: Alex. This is my friend, Bob. He's from England.

Alex to jest mój przyjaciel Bob. On jest z Anglii.

B: Sit down, please.

What city in England do you come from?

Siadaj, proszę.
Z jakiego miasta w Anglii pochodzisz?

A: I come from London.

Have you ever been there?

Pochodzę z Londynu.
Czy kiedykolwiek tam byłeś?

B: No, I’ve never been.

I hope to go someday.

Nie, nigdy nie byłem.
Mam nadzieję, że kiedyś pojadę.
someday - kiedyś, pewnego dnia, któregoś dnia, w przyszłości

A: You can, If you have true desire.

Możesz, jeśli masz prawdziwe pragnienie.
desire - pragnienie, chęć, życzenie, dążenie, marzenie, wolę

B:Have been here a long time?

Jesteś tu od dawna?

A: I’ve been here for about seven years.

How about you?

Jestem tu od około siedmiu lat.
A co u ciebie?

B: I’ve been here all my life.

Why have you stayed here such a long time?

Jestem tu całe życie.
Dlaczego zostałeś tu tak długo?

A: I’ve stayed here for many reasons.

Zostałem tutaj z wielu powodów.
reason - powód, rozsądek, rozum, cel, podstawy, sens, motyw

B: Are you married?

Jesteś żonaty?

A: Yes. I am.

Tak. Jestem.

B: Is your wife beautiful?

Twoja żona jest piękna?

A: Would you like to see a picture of my wife?

Chcesz zobaczyć zdjęcie mojej żony?

B: That would be nice.

She's very lovely. Is she from around here.

To byłoby miłe.
Ona jest bardzo urocza. Czy jest stąd?
around here - stąd, w pobliżu, w domu, w okolicy, tutejsza

A: Yes, she is from here.

Tak, ona jest stąd.

B: Do you have any children?

Macie dzieci?

A: No no children yet, but certainly in the future.

Nie, dzieci jeszcze nie, ale na pewno w przyszłości.
certainly - na pewno, oczywiście, zdecydowanie, zwłaszcza, bezwzględnie, bezsprzecznie, naturalnie

B: Where do you work?

Gdzie pracujesz?

A: I work at the newspaper.

Pracuję w gazecie.

B: What do you do there?

Co tam robisz?

A: I am a reporter.

Jestem reporterem

11.Hobbies

Hobby

A: Do you have any hobbies?

Czy masz jakieś hobby?

B: Yes. I have several.

Tak, mam kilka.

A: Really? Please tell me more about your hobbies?

Naprawdę? Powiedz mi więcej o twoim hobby, proszę.

B: Well, I do like to collect things.

Cóż, lubię zbierać rzeczy.

A: What do you like to collect?

Co lubisz kolekcjonować?

B: I like to collect stamps.

Lubię zbierać znaczki.

A: Where do you collect stamps from?

Skąd zbierasz znaczki?

B: I collect stamps from all over the world.

Zbieram znaczki z całego świata.

A: Why do you do that?

Dlaczego to robisz?

B: Because eventually, I hope to have stamps from every country.

Ponieważ w końcu, mam nadzieję, mieć znaczki z każdego kraju.

A: Why do you want all of those stamps?

Dlaczego chcesz wszystkie te znaczki?

B: I think it’s because I won’t be able to go to those countries myself.

Myślę, że to dlatego, że nie będę mógł pojechać do tych krajów osobiście.
won't = will not
I won't go - Nie pójdę
can - could - be able to
I won’t be able to - nie będę mógł (3 forma czas. can)

A: What is another hobby of yours?

Jakie jest kolejne twoje hobby?

B: I collect beer.

Zbieram piwo.

A: Pardon me? You collect beer?

Przepraszam? (Słucham) Zbierasz piwo?

B: Well, actually I collect beer cans.

Cóż, właściwie zbieram puszki po piwie.
actually - właściwie, faktycznie, aktualnie, w zasadzie, tak naprawdę, w sumie, prawdę mówiąc

A: Where do you get the cans from?

Skąd bierzesz (skąd masz) te puszki?

B: From every place that I travel to.

Z każdego miejsca, do którego podróżuję.

A: Do you drink the beer?

Pijesz piwo?

B: No. I’m not a beer drinker.

Nie, nie jestem piwoszem.

A: Oh. I see.

I see - widzę, rozumiem, dostrzegam, zauważyłam

B: What about you? What are your hobbies?

A co u ciebie? Jakie jest twoje zainteresowania.

A: Well, I like to read a lot.

Cóż, lubię dużo czytać.

B: Really? What do you read about?

Naprawdę? O czym czytasz?

A: I like to read about best sellers and I like to read a lot about science, too.

Lubię czytać o bestsellerach i lubię też dużo czytać o nauce.
about - zaraz, niedługo, mniej więcej, jakieś, na temat, w sprawie, chodzi o, co do, odnośnie, dotyczące, zamiar, wobec

B: What kind of science do you read about?

O jakim rodzaju nauki czytasz?

A: Variety of topics but I specially like to read about the nature and about electronics.

Różnorodność tematów, ale szczególnie lubię czytać o naturze i o elektronice.

B: Fascinating. Why do you like to read so much?

Fascynujące. Dlaczego lubisz tak dużo czytać?

A: I think it helps me exercise my brain.

I think it helps me exercise my brain.

B: That’s a good reason.

If it doesn’t make you too tired.

To dobry powód.
Jeśli to nie czyni cię zbyt zmęczonym.

10. Planning a Trip

Planowanie wycieczki

A: Let’s get out of the city this weekend.

Wyjedźmy z miasta w ten weekend.

B: That’s good idea.

I’m getting sick of being here.

To dobry pomysł.
Dostaję choroby od bycia tutaj.
Niedobrze mi się robi od bycia tutaj
I’m getting - zaczynam mieć, dostaję, robię się, staję się, mam już

A: Do you wanna go to the beach? (want to)

Chcesz jechać na plażę?

B: We always go to the beach.

Let’s do something different.

Zawsze jeździmy na plażę.
Zróbmy coś innego.

A: How about camping?

A co z campingiem?
how about - a może, co powiesz na?, co myślisz o?, co wy na?, co ty na?, jak o, a co z?

B: Camping...That sounds terrific.

To brzmi wspaniale.
terrific - świetnie, niesamowicie, znakomicie, super, cudownie, (przerażająco)

A: All my idea are terrific.

Wszystkie moje pomysły są super.

B: Do you have a tent?

Czy masz namiot?

A: No. Do you?

Nie, a ty?

B: No. But I can borrow a large one from my friend.

Nie. Ale mogę pożyczyć duży od mojego przyjaciela.
borrow - wypożyczyć, skorzystać, porwać, wziąć, poprosić

A: How about the sleeping bag?

A co ze śpiworem?

B: Yes. I have sleeping bag.

Do you have one?

Tak. Mam śpiwór.
Ty masz jeden?

A: No. I don’t.

Nie, nie mam.

B: Do you wanna share one with me?

wanna = want to
Chcesz się ze mną jednym dzielić?
share - wspólnie korzystać, wspólnie wziąć

A: No, thanks.

I’ll buy a new sleeping bag.

Nie, dzięki. Kupię nowy śpiwór.

B: Do you think we should go far, far away?

Myślisz, że powinniśmy pojechać daleko, bardzo daleko?

A: How much time do you have?

Ile masz czasu?

B: I can leave on Friday after work.

Mogę wyjechać w piątek po pracy.

A: I can leave Friday, too.

When will we have to be back?

Kiedy musimy być z powrotem (wrócić)?

B: I’ll have to be back by Sunday.

Będę musiał być z powrotem do niedzieli.
by Sunday - do niedzieli, w niedzielę, przed niedzielą, na niedzielę

A: Ok. We’ll back by Sunday.

Dobrze. Wrócimy na niedzielę.

B: What should we do while we’re there?

Co powinniśmy robić, gdy tam będziemy? (co mamy robić)
while - chwila, jednocześnie, kiedy, gdzy, podczas, póki, jakiś czas, jak
we're = we are - jesteśmy, będziemy, mamy, możemy, chcemy,

A: Do you wanna (want to) go hiking?

Chcesz iść na piesze wycieczki?
wanna = want to - chcieć

B: Ok. But we shouldn’t go far from the camp ground.

Dobrze. Ale nie powinniśmy iść daleko od kempingu.
ground - grunt, teren, podłoże, miejsce,

A: If we stay out in the camp ground.

Will we bring the barbeque?

Jeśli zostaniemy na terenie obozu.
Czy przyniesiemy grilla?

B: Of course. What is a camping without a barbeque?

Oczywiście. Czym jest kemping bez grilla?

A: Will you make your famous hamburgers?

Zrobisz swoje słynne hamburgery?

B: Sure thing. I’ll make hamburgers.

Jasne. Zrobię hamburgery.

A: Should we invite some friends?

Czy powinniśmy zaprosić przyjaciół?

B: Great idea. Let’s invite all of our friends.

Świetny pomysł. Zaprośmy wszystkich naszych przyjaciół.
let's = let us -
let's take - weźmy
let's see - zobaczmy, spójrzmy
let's talk - porozmawiajmy, pogadajmy

A: This is going to be fun.

Bedzie fajnie. (zabawnie)

B: I can’t wait.

Nie mogę się doczekać.

A:

6. Returning a shirt to the store

Zwracamy koszulkę do sklepu

A: Can I return this?

Czy mogę to zwrócić?

B: What is this?

Co to jest?

A: It’s a shirt.

To jest koszulka.

B: What’s wrong with it?

Co jest z nią nie tak?

A: Nothing’s wrong with it.

It just doesn’t fit.

Nic nie jest nie tak z nią.
To po prostu nie pasuje.
just - po prostu, właśnie, jedynie, tuż, zaledwie, zaraz, tylko
fit - pasować, dostosować, wcisnąć, odpowiedni, zdrowy, wysportowany

B: Is the color wrong?

Czy kolor jest zły?

A: No. The color is fine.

But the size is much too small.

Nie , kolor jest w porządku.
Ale rozmiar jest o wiele za mały.
fine - dobry, piękny, wspaniały, świetny, zdrowy
much - dużo, znacznie, zdecydowanie, wielki, mocno, zbytnio

B: Do you remember when you bought it?

Czy pamiętasz, kiedy ją kupiłeś?

A: I didn’t.

Nie.

B: You didn’t buy the shirt.

Who bought it?

Nie kupiłeś tej koszulki. Kto ją kupił?

A: My friend bought it.

Mój przyjaciel to kupił.

B: Do you remember when your friend bought it?

Czy pamiętasz, kiedy twój przyjaciel ją kupił?

A: She bought it last week.

Kupiła to w zeszłym tygodniu.
last - ostatni, poprzedni, ubiegły, zeszły, końcowy

B:Ok. Good. Do you have the receipt?

Tak. Dobrze. Czy masz paragon?

A: As a matter of fact. I do.

Tak się składa. Mam. / właściwie, w rzeczywistości, prawdę mówiąc
as - jak, jako, w, co, za, gdy, jeśli, kiedy, jakby, że
matter - sprawa, rzecz, problem, temat, przedmiot, mieć znaczenie, ważny

B: Let me have the shirt and your receipt, please.

Would you like to exchange it for a larger size?

Daj mi koszulę i paragon, proszę.
Pozwól mi mieć koszulę i pokwitowanie.
Chciałbyś wymienić ją na większy rozmiar.

A: Can I get cash back instead?

Czy zamiast tego mogę otrzymać zwrot gotówki?
get - dostać, zabrać, odzyskać, uzyskać, otrzymać, zdobyć, wziąć, załatwić
instead - zamiast tego, raczej, tymczasem, w zamian, w przeciwieństwie, wręcz przeciwnie

B: No. But I can give you store credit.

Nie. Ale mogę ci dać kredyt sklepowy.

A: What is that?

Co to jest?

B: Well, the shirt was $19 and 99 cents, right?

Koszula miała 19 i 99 centów, prawda?

A: Yeah, that’s right.

Tak, to prawda.

B: Well, I can give you a store coupon, good for $19 and 99 cents.

Or you can exchange the shirt for a larger size.

Cóż, mogę dać ci sklep kupon, dokładnie na 19 i 99 centów.
good - dobry, miły, niezły, świetny, grzeczny, wspaniały, wierny, porządny, dokładny, właściwy
Lub możesz wymienić koszulę na większą.

A: Ok. I’ll take the coupon.

Dobrze. Wezmę kupon.

Mój dom został okradziony!

My house was robbed!

A: Hej! Miałeś dobry weekend?

Hey! Did you have a good weekend?

B: Nie, nie bardzo.

No. Not really.

really - naprawdę, rzeczywiście, raczej, poważnie, całkiem, faktycznie, właściwie
not really - niezupełnie, niezbyt, niespecjalnie, niekoniecznie, wcale

A: Przykro mi to słyszeć. Co się stało?

Oh, I’m sorry to hear that.

What happened?

B: Podczas weekendu mój dom został okradziony.

During the weekend, my house was robbed.

A: Twój dom został okradziony? Co masz na myśli?

Your house was robbed?

What do you mean?

what do you mean - jak to, co to znaczy, co to ma znaczyć, o co ci chodzi, o czym ty mówisz, co rozumiesz przez

B: Mam na myśli, że mnie tam nie było i ktoś przyszedł i zabrał wszystko z mojego domu.

I mean I was not there and someone came and took everything from my house.

A: Ktoś zabrał wszystko z twojego domu? To straszne.

Someone took everything from your house?

That’s terrible.

B: Straszne. Tak, też tak myślę.

Terrible. Yes, I think so.

A: Czy coś zniszczyli?

Did they break anything?

B: Tak. Wyłamali okno, żeby wejść.

Yes. They broke a window to get in.

to - do, na, by, z, żeby, aby, dla, się, w, o, że, za, od
get in - wejść, wchodzić, wsiadaj do, się w, tam dostać, wsiąść do, dostanę, tu dostałaś, wskakuj

A: Czy zabrali twój telewizor?

Did they take your television?

B: Tak. Zabrali telewizor.

Yes. They took the television.

A: Czy wzięli odtwarzacz DVD?

Did they take the DVD player?

B: Tak. Zabrali odtwarzacz DVD.

Yes. They took the DVD player.

A: Czy zabrali twojego laptopa?

Did they take your laptop?

B: Tak. Zabrali laptopa.

Yes. They took the laptop.

A: Czy zabrali ci ubrania?

Did they take your clothes?

B: Tak, oni ... Nie. Nie zabrali moich ubrań.

Yes, they… No. They did not take my clothes.

A: To dlatego, że twoje ubrania są stare i niemodne.

That’s because your clothes are old and out of fashion.

out of fashion - niemodne, wyszły z mody, przestarzałe

B: Czy naprawdę uważasz, że moje ubrania są staromodne?

Do you really think my clothes are old-fashioned?

old-fashioned - staromodne, staroświeckie, stare, tradycyjne, starodawne

A: Tak uważam. One są bardzo stare.

Yes. I do. They’re very old.

B: O. to jest okropne!
Po pierwsze, mój dom zostaje obrabowany, a moje ubrania są staromodne.

Oh. this is terrible!

First, my house gets robbed, and my clothes are old-fashioned.

A: Czy powiedziałeś policji, że twój dom został okradziony?

Did you tell the police that your house was robbed?

B: Tak. Powiedziałem policji.

Yes. I told the police.

tell - told - told powiedzieć

A: Co powiedzieli?

What... did they say?

B: Nie powiedzieli wiele. Tylko wzięli raport.

They didn’t say much.

They just took a report.

just took - po prostu wziął, zabrał, właśnie wziął, tylko wziął

vvvvvvPL

xxxxxxxEN

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

A:

B:

Przelewy PL UK