Życie codzienne

Everyday life.

Zazwyczaj wstaję wcześnie i jem śniadanie z rodziną.

I usually get up early and I have breakfast with my family.

Następnie jadę autobusem do pracy a moja żona zostaje w domu.

Then I go to work by bus and my wife stays at home.

Ona pracuje w ogrodzie i gotuje obiad.

She works in the garden and cooks dinner.

Kiedy wracam do domu, jemy razem obiad, a potem odpoczywamy.

When I come back home, we eat dinner together and then we relax.

Jeżdżę autobusem do pracy.

I go to work by bus.

Ona wcześnie je śniadanie.

She has breakfast early.

Zwykle wstaję późno.

I usually get up late.

Jem śniadanie sam.

I have breakfast alone.

Jadę do pracy samochodem.

I go to work by car.

Moja żona zostaje w domu.

My wife stays at home.

Ona pracuje w domu.

She works from home.

Ona gotuje obiad.

She cooks dinner.

Jemy obiad razem.

We eat dinner together.

Później odpoczywamy z przyjaciółmi.

Then we relax with our friends.

Nie chodzę do szkoły.

I don’t go to school.

On nie wstaje wcześnie.

He doesn’t get up early.

Ja nie pracuję.

I don’t work.

On nie pracuje.

He doesn’t work.

Nie pracuję do późna.

I don’t work late.

Ty nie przygotowujesz śniadania.

You don’t prepare breakfast.

On nie sprząta mieszkania.

He doesn’t clean his flat.

Ona nie robi zakupów.

She doesn’t do the shopping.

My nie idziemy wcześnie spać.

We don’t go to bed early.

Oni nie opiekują się naszymi dziećmi.

They don’t look after our children.

Zwykle wstaję wcześnie.

I usually get up early.

On jest zawsze zmęczony.

He is always tired.

zawsze - zwykle - często

always - usually - often

czasami - żadko - nigdy

sometimes - rarely - never

Zawsze wcześnie wstaję.

I always get up early.

Nie wstaję wcześnie.

I don’t get up early.

Zawsze wstaję późno.

I always get up late.

On jeździ do pracy samochodem.

He goes to work by car.

On nigdy nie jeździ samochodem do pracy.

He never goes to work by car.

On jeździ do pracy autobusem.

He goes to work by bus.

She doesn’t have breakfast at home.

Ona nie je śniadania w domu.

Ona zazwyczaj je śniadanie w domu.

She usually has breakfast at home.

My nie pracujemy w ogrodzie.

We don’t work in the garden.

My często pracujemy w ogrodzie.

We often work in the garden.

Oni zawsze robią zakupy.

They always do the shopping.

Oni nigdy nie robią zakupów.

They never do the shopping.

Ich dzieci zawsze robią zakupy.

Their children always do the shopping.

Czy zaczynasz pracę wcześniej?

Do you start work early?

Tak. Zaczynam o 7:00 i nigdy się nie spóźniam.

Yes, I do. I start at 7:00 and I’m never late.

Czy masz przerwę na lunch?

Do you have a lunch break?

Tak. Mamy przerwę o 1:30. Zwykle chodzimy do stołówki i jemy razem obiad.

Yes, we do. We have a break at 1:30. We usually go to the canteen and have lunch together.

Czy często spotykasz swoich klientów?

Do you often meet your clients?

Tak oczywiście. Spotykamy się z nimi codziennie i w czwartki zgłaszamy się do menedżera.

Yes, of course. We meet them every day and on Thursdays we report to the manager.

Czy on pomaga ci w pracy?

Does he help you with your work?

Nie, on nie. Sprawdza wyniki i podejmuje decyzje dotyczące przyszłości.

No, he doesn’t. He checks the results and makes decisions about the future.

Czy wstajesz wcześnie?

Do you get up early?

Czy on ma przerwę na lunch?

Does he have a lunch break?

Czy zaczynasz pracę wcześnie? Tak.

Do you start work early? Yes, I do.

Czy macie przerwę? Tak, mamy.

Do you have a break? Yes, we do.

Czy jecie lunch w domu? Nie.

Do you have lunch at home? Nie.

Czy dyrektor spotyka się z klientami? Nie.

Does he meet your clients? No, he doesn’t.

Czy oni przychodzą do biura? Tak.

Do they come to the office? Yes, they do.

Czy pracujesz w weekendy?

Do you work at the weekends?

Codziennie chodzę do stołówki.

I go to the canteen every day.

W czwartki składamy raport dyrektorowi.

On Thursdays we report to the manager.

Czy on sprawdza wyniki co tydzień?

Does he check the results every week?

Ona zawsze podejmuje wszystkie decyzje.

She always makes the decisions.

Czy koledzy z pracy często ci pomagają?

Do your colleagues often help you?

Zaczynamy weekend w piątek.

We start the weekend on Friday.